Fizika

Fizika nëpërmjet apleteve java

Walter Fendt
Përshtati në shqip: Arten Shuqja
Versioni shqip
Shqip
(HTML5, 51 apps, 2020-03-22)
Download
(2020-02-20)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Eesti
Eesti
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Srpski
Srpski
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe
Mekanika
Lëvizja me nxitim konstant 11/02/2000 - 03/01/2018
Ekuilibri i tre forcave 03/11/2000 - 03/01/2018
Rezultantja e forcave (Shuma e vektorëve) 11/02/1998 - 03/01/2018
Zbërthimi i forcës sipas përbërësve të tij 05/30/2003 - 03/01/2018
Sistemi i pulexhave 03/24/1998 - 03/01/2018
Rregulla e momenteve 11/02/1997 - 03/01/2018
Rrafshi i pjerrët 02/24/1999 - 03/01/2018
Eksperimenti i Ligjit të dytë të Njutonit 12/23/1997 - 03/01/2018
Lëvizja e predhës 09/13/2000 - 03/01/2018
Goditjet elastike dhe joelastike 11/07/1998 - 03/01/2018
Përkundjet e Njutonit 11/04/1997 - 03/01/2018
Lëvizja rrethore e njëtrajtshme 03/25/2007 - 03/01/2018
Karosela (Forca qëndërsynuese) 03/10/1999 - 03/01/2018
Ligji i parë i Keplerit 03/25/2000 - 03/01/2018
Ligji i dytë i Keplerit 04/04/2000 - 03/01/2018
Shtypja hidrostatike në lëgjet 02/03/1999 - 02/06/2019
Forca e Arkimedit në lëngjet 04/19/1998 - 03/01/2018
Lëkundjet dhe valët
Lavjerrësi matematik 05/21/1998 - 03/01/2018
Lavjerrësi sustë 05/24/1998 - 03/01/2018
Lavjerrësit e lidhur 07/05/1998 - 03/01/2018
Rezonanca 09/11/1998 - 03/01/2018
Rrahjet 10/21/2001 - 03/01/2018
Vala e qëndrueshme (Shpjeguar nga mbivedosja e valës rënëse me atë të pasqyruar) 07/09/2003 - 03/01/2018
Valët e qëndrueshme gjatësore 06/08/1998 - 03/01/2018
Interferenca e dy valëve rrethore ose sferike 05/22/1999 - 03/01/2018
Një shembull i efektit Doppler 02/25/1998 - 03/01/2018
Elektrodinamika
Fusha magnetike e një magneti të përhershëm 04/20/2001 - 03/01/2018
Fusha magnetike e një përcjellësi drejtvizor me rrymë 09/18/2000 - 03/01/2018
Forca e Lorencit 06/01/1998 - 03/01/2018
Dinamoja 11/29/1997 - 03/01/2018
Gjeneratori 05/08/1998 - 03/01/2018
Ligji i Ohmit 11/23/1997 - 03/01/2018
Qarku elektrik me rezistenca ohmike të kombinuara 09/11/2002 - 02/20/2020
Voltmetri 02/16/2006 - 03/01/2018
Ura e Uistonit 02/11/2006 - 03/01/2018
Qarqet e thjeshta R, C, L 06/13/1998 - 03/01/2018
Kombinimi i rezistencave ohmike, bobinave dhe kondensatorëve 19.3.2004 - 22.3.2020
Qarku lëkundës 12/08/1999 - 03/01/2018
Vala elektromagnetike 09/20/1999 - 03/01/2018
Optika
Pasqyrimi dhe përthyerja e dritës 12/20/1997 - 03/01/2018
Pasqyrimi dhe përthyerja e valëve të dritës (Shpjegimi sipas parimit të Huygensit) 03/05/1998 - 03/01/2018
Shëmbëllimet e marra nga thjerrat përmbledhëse 12/23/2008 - 03/01/2018
Teleskopi astronomik përthyes 03/08/2000 - 03/01/2018
Interferenca e dritës pas çarjes së dyfishtë 10/07/2003 - 03/01/2018
Difraksioni i dritës nga një çarje e vetme 10/11/2003 - 03/01/2018
Termodinamika
Disa pro├žese në gaze 12/25/1999 - 10/18/2019
Teoria e Relativitetit
Bymimi i kohës 11/15/1997 - 03/01/2018
Fizika kuantike
Fotoefekti 02/20/2000 - 02/06/2019
Teoria e Borit për atomin e hidrogjenit 05/30/1999 - 03/01/2018
Fizika bërthamore
Seritë ose familjet radioaktive 07/20/1998 - 03/01/2018
Ligji i zbërthimit radioaktiv 07/16/1998 - 03/01/2018

Walter Fendt, 22 mars 2020