Füüsika

Apps on Physics

Walter Fendt
Translation: Kaido Reivelt (www.fyysika.ee)
Estonian version
Eesti
(HTML5, 50 apps, 2020-03-21)
Download
(2020-02-19)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Shqip
Shqip
Srpski
Srpski
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe
Mehaanika
Liikumine konstantse kiirendusega 02.11.2000 - 07.03.2018
Kolme jõu tasakaal 11.03.2000 - 07.03.2018
Jõudude resultant (vektorite liitmine) 02.11.1998 - 07.03.2018
Jõu lahutamine komponentideks 30.05.2003 - 07.03.2018
Plokksüsteemid 24.03.1998 - 07.03.2018
Jõumomentide tasakaal 02.11.1997 - 07.03.2018
Kaldpind 24.02.1999 - 07.03.2018
Newtoni teise seaduse demonstratsioon 23.12.1997 - 07.03.2018
Mürsu trajektoor 13.09.2000 - 07.03.2018
Elastne ja mitteelastne põrge 07.11.1998 - 07.03.2018
Impulsi jäävus 04.11.1997 - 07.03.2018
Ühtlane ringjooneline liikumine 25.03.2007 - 07.03.2018
Karusselli mudel (kesktõmbejõud) 10.03.1999 - 07.03.2018
Kepleri esimene seadus 25.03.2000 - 07.03.2018
Kepleri teine seadus 04.04.2000 - 07.03.2018
Hüdrostaatiline rõhk vedelikes 03.02.1999 - 05.02.2019
Üleslükkejõud vedelikes 19.04.1998 - 07.03.2018
Võnkumised ja Lained
Pendel 21.05.1998 - 07.03.2018
Vedrupendel 24.05.1998 - 07.03.2018
Ühendatud pendlid 05.07.1998 - 07.03.2018
Sundvõnkumine (resonants) 11.09.1998 - 07.03.2018
Kahe võnkumise summa 21.10.2001 - 07.03.2018
Seisulaine (ristlaine) (Seletus kasutades algse laine ja peegeldunud laine superpositsiooni) 09.07.2003 - 07.03.2018
Seisulaine (pikilaine) 08.06.1998 - 07.03.2018
Kahe ring- või keralaine interferents 22.05.1999 - 07.03.2018
Doppleri efekti näide 25.02.1998 - 07.03.2018
Elektrodünaamika
Varbmagneti magnetväli 20.04.2001 - 07.03.2018
Vooluga sirgjuhtme magnetväli 18.09.2000 - 07.03.2018
Vooluga juhe magnetväljas 01.06.1998 - 07.03.2018
Alalisvoolumootor 29.11.1997 - 07.03.2018
Generaator 08.05.1998 - 07.03.2018
Ohmi seadus 23.11.1997 - 07.03.2018
Takistite ühendused 11.09.2002 - 19.02.2020
Potentsiomeeter 16.02.2006 - 07.03.2018
Mõõtesild 11.02.2006 - 07.03.2018
Lihtsad vahelduvvooluahelad 13.06.1998 - 07.03.2018
Takistite, kondensaatorite ja induktiivpoolide lülitused 19.03.2004 - 21.03.2020
Võnkering 08.12.1999 - 07.03.2018
Elektromagnetlaine 20.09.1999 - 07.03.2018
Optika
Valguse peegeldumine ja murdumine 20.12.1997 - 07.03.2018
Valguse peegeldumine ja murdumine, seletus Huygensi printsiibi abil 05.03.1998 - 07.03.2018
Teleskoop 08.03.2000 - 07.03.2018
Valguse interferents kaksikpilus 07.10.2003 - 07.03.2018
Valguse difraktsioon ühes pilus 11.10.2003 - 07.03.2018
Termodünaamika
Gaaside isprotsessid 25.12.1999 - 16.10.2019
Relatiivsusteooria
Relativistlik aeg 15.11.1997 - 07.03.2018
Aatomifüüsika
Fotoefekt 20.02.2000 - 05.02.2019
Bohri teooria kirjeldamaks vesiniku aatomit 30.05.1999 - 07.03.2018
Tuumafüüsika
Radioaktiivse lagunemise ahelad 20.07.1998 - 07.03.2018
Radioaktiivse lagunemise seadus 16.07.1998 - 07.03.2018

Walter Fendt, 21. märts 2020